منتخب

آلبینیسم (زالی)

آلبینیسم یک بیماری ژنتیکیست که در آن رنگدانه ملانین تولید نمی شود این ماده مسئول رنگ در پوست , مو یا چشمان می باشد هر چند که ظاهر افراد مبتلا بسیار به یکدیگر شباهت دارد اما ژن های مختلفی در ایجاد آن نقش دارند و به همین دلیل تشخیص ژنتیکی در این بیماری آسان نیست. این حالت به روش اتوزومی مغلوب منتقل میشود و این بدان معناست که افراد مبتلا والدینی دارند که به ظاهر سالم هستند ما ناقل بیماری هستند. افراد مبتلا در صورتی که با یکدیگر ازدواج کنند همه فرزندامشان مبتلا خواهند شد. در صورتی که والدینی دارای فرزند مبتلا باشند فرزند بعدی با احتمال یک به چهار مبتلا خواهد بود. فرد مبتلا اگر بافردی ازدواج کند که ناقل نباشد همه فرزندانش از نظر بالینی سالم خواهند بود اما همگی اعم از دختر یا پسر ناقل بیماری خواهند شد.

20110927-020055.jpg