سلام آیا روش پی جی دی در تعیین جنسیت امکان دارد همان بار اول موفقیت آمیز نباشد؟

سلام آیا روش پی جی دی در تعیین جنسیت امکان دارد همان بار اول موفقیت آمیز نباشد؟

همانگونه که در سایت توضیح داده شده است تعیین جنسیت با روش فوق متضمن انجام آزمایشات و تکنیک هاییست که هر کدام در موفقیت یا عدم موفقیت این روش نقش دارند. به طور کلی در ایده آلترین شرایط در حال حاضر میزان موفقیت در حدود ٣٠ تا ۴٠ درصد است. بنابراین با این توضیح روشن است که امکان عدم موفقیت در هر نوبت انجام ازمایش وجود دارد.

 توجه:

مطالب ذکر شده در این سایت
جهت اطلاع رسانی می باشد و هر گز جایگزین مشاوره رو در رو و حضوری که توسط مشاور
ژنتیک ارایه می شود نیست. توصیه می شود در مواردی که مطالب ذکر شده را کافی نمی
دانید و یا نیاز به توضیحات بیشتر و دقیق تر دارید با تعیین وقت قبلی جهت مشاوره
مراجعه نمایید. به علاوه با مراجعه به سایر قسمت های سایت از طریق قسمت جستجو می
توانید مطالب بیشتری در زمینه مطلب مورد نطرتان بیابید.

تلفن: ۶۶۹۳۵۶۵۵

اين مطالب هم ممكن است مورد علاقه شما باشد:close