ایا دختریا پسر مبتلا به هپاتیت ب میتواند ازدواج کند بدون اینکه همسرش مبتلا شود و صاحب فرزند سالم شود؟

ایا دختریا پسر  مبتلا به هپاتیت ب میتواند ازدواج کند بدون اینکه همسرش مبتلا شود و صاحب فرزند سالم شود؟توجه:

مطالب ذکر شده در این سایت
جهت اطلاع رسانی می باشد و هر گز جایگزین مشاوره رو در رو و حضوری که توسط مشاور
ژنتیک ارایه می شود نیست. توصیه می شود در مواردی که مطالب ذکر شده را کافی نمی
دانید و یا نیاز به توضیحات بیشتر و دقیق تر دارید با تعیین وقت قبلی جهت مشاوره
مراجعه نمایید. به علاوه با مراجعه به سایر قسمت های سایت از طریق قسمت جستجو می
توانید مطالب بیشتری در زمینه مطلب مورد نطرتان بیابید.

تلفن: 66935655

اين مطالب هم ممكن است مورد علاقه شما باشد:close