سلام آیا روش پی جی دی در تعیین جنسیت امکان دارد همان بار اول موفقیت آمیز نباشد؟

سلام آیا روش پی جی دی در تعیین جنسیت امکان دارد همان بار اول موفقیت آمیز نباشد؟

همانگونه كه در سايت توضيح داده شده است تعيين جنسيت با روش فوق متضمن انجام آزمايشات و تكنيك هاييست كه هر كدام در موفقيت يا عدم موفقيت اين روش نقش دارند. به طور كلي در ايده آلترين شرايط در حال حاضر ميزان موفقيت در حدود ٣٠ تا ٤٠ درصد است. بنابراين با اين توضيح روشن است كه امكان عدم موفقيت در هر نوبت انجام ازمايش وجود دارد.

 توجه:

مطالب ذکر شده در این سایت
جهت اطلاع رسانی می باشد و هر گز جایگزین مشاوره رو در رو و حضوری که توسط مشاور
ژنتیک ارایه می شود نیست. توصیه می شود در مواردی که مطالب ذکر شده را کافی نمی
دانید و یا نیاز به توضیحات بیشتر و دقیق تر دارید با تعیین وقت قبلی جهت مشاوره
مراجعه نمایید. به علاوه با مراجعه به سایر قسمت های سایت از طریق قسمت جستجو می
توانید مطالب بیشتری در زمینه مطلب مورد نطرتان بیابید.

تلفن: 66935655

اين مطالب هم ممكن است مورد علاقه شما باشد:close