کاریوتیپ

در مورد کاربردهای آزمایش کروموزومی یا کاریوتیپ در همین سایت توضیحاتی داده شده که توصیه می شود به آن مراجعه کنید. به طور خلاصه آزمایش کاریوتیپ وضعیت تعداد و ساختار کروموزومهای انسان را تا حد خاصی مشخص می کند. نا منظم بودن عادت ماهیانه دلایل …

کاریوتیپ آزمایش کروموزومی یکی از انواع آزمایشات ژنتیک است که به آن بررسی سیتوژنتیکی یا بررسی کاریوتیپ هم می گویند. این آزمایشات  بسیار تخصصی هستند. کاریوتیپ برای چه کسانی لازم است؟ این آزمایشات توسط پزشک متخصص ژنتیک یا پزشکان متخصص زنان، داخلی، اطفال، و یا …

اين مطالب هم ممكن است مورد علاقه شما باشد:close