کاریوتیپ

در مورد كاربردهاي آزمايش كروموزومي يا كاريوتيپ در همين سايت توضيحاتي داده شده كه توصيه مي شود به آن مراجعه كنيد. به طور خلاصه آزمايش كاريوتيپ وضعيت تعداد و ساختار كروموزومهاي انسان را تا حد خاصي مشخص مي كند. نا منظم بودن عادت ماهيانه دلايل …

کاریوتیپ آزمایش کروموزومی یکی از انواع آزمایشات ژنتیک است که به آن بررسی سیتوژنتیکی یا بررسی کاریوتیپ هم می گویند. این آزمایشات  بسیار تخصصی هستند. کاریوتیپ برای چه کسانی لازم است؟ این آزمایشات توسط پزشک متخصص ژنتیک یا پزشکان متخصص زنان، داخلی، اطفال، و یا …

اين مطالب هم ممكن است مورد علاقه شما باشد:close