آزمایش کروموزومی چیست؟

باز نشر مطالب این سایت

مطالب این سایت توسط متخصصین و صاحب نظران رشته های مختلف و با تکیه بر منابع علمی و شیوه نامه های استاندارد تهیه شده است و آماده سازی آن ها متضمن زمان قابل توجه در تحقیق و جستجو در این منابع بوده است. همه حقوق مادی و معنوی این نوشته به وب سایت آزمایشگاه و مرکز مشاوره ژنتیک ژن تعلق دارد. باز نشر این مطالب به هر شکل ممکن(از قبیل وب سایت ها، کتاب ها و نشریات، اپلیکیشن های موبایل، سخنرانی ها و...) به شکل جزیی یا کلی تنها با ذکر نام منبع و لینک زنده این سایت به شرح زیر مجاز است:

منبع: وب سایت کلینیک ژن- مرکز مشاوره و آزمایشگاه ژنتیک

کاریوتیپ
کاریوتیپ
کاریوتیپ

آزمایش کروموزومی یکی از انواع آزمایشات ژنتیک است که به آن بررسی سیتوژنتیکی یا بررسی کاریوتیپ هم می گویند. این آزمایشات  بسیار تخصصی هستند.

کاریوتیپ برای چه کسانی لازم است؟

این آزمایشات توسط پزشک متخصص ژنتیک یا پزشکان متخصص زنان، داخلی، اطفال، و یا سایر متخصصان آشنا به ژنتیک درخواست می شود.و این آزمایشات در عقب ماندگی های دهنی، مشکلات باروری، سرطان ها و معلولیت های عمده کاربرد دارند.

آیا این آزمایشات همه بیماری های ژنتیک را نشان می دهند؟

این آزمایشات سطع وسیعی از بیماری های ژنتیکی را نشان می دهند. با این وجود کاربرد آن ها در مواردیست که گفته شد در موارد دیگر سایر آزمایشات ژنتیک کاربرد دارند