چرا در برخی موارد در پی جی دی (PGD) جنسیت دلخواه تشکیل نمی شود؟

باز نشر مطالب این سایت

مطالب این سایت توسط متخصصین و صاحب نظران رشته های مختلف و با تکیه بر منابع علمی و شیوه نامه های استاندارد تهیه شده است و آماده سازی آن ها متضمن زمان قابل توجه در تحقیق و جستجو در این منابع بوده است. همه حقوق مادی و معنوی این نوشته به وب سایت آزمایشگاه و مرکز مشاوره ژنتیک ژن تعلق دارد. باز نشر این مطالب به هر شکل ممکن(از قبیل وب سایت ها، کتاب ها و نشریات، اپلیکیشن های موبایل، سخنرانی ها و...) به شکل جزیی یا کلی تنها با ذکر نام منبع و لینک زنده این سایت به شرح زیر مجاز است:

منبع: وب سایت کلینیک ژن- مرکز مشاوره و آزمایشگاه ژنتیک

boyorgirlاز نظر اصولی در صورتیکه که پی جی دی در یک مرکز معتبر و توسط افراد صاحب نظر و از طریق تکنیک (FISH)  انجام گیرد دقت آن صد در صد است و قاعدتا نمی بایست خطایی در آن صورت گیرد. با این وجود از آن جا که این روش نیازمند همکاری گروهی و متضمن همکاری چندین گروه تخصصی می باشد و در گرو های دیگر خطایی در انتخاب یا شماره گزاری و یا انتقال جنین ها اتفاق افتد از نظر تئوری امکان اندکی برای تشخیص اشتباهی جنسیت وجود دارد که می بایست مد نظر قرار گیرد و خانواده ها از آن مطلع باشند.