QF-PCR

باز نشر مطالب این سایت

مطالب این سایت توسط متخصصین و صاحب نظران رشته های مختلف و با تکیه بر منابع علمی و شیوه نامه های استاندارد تهیه شده است و آماده سازی آن ها متضمن زمان قابل توجه در تحقیق و جستجو در این منابع بوده است. همه حقوق مادی و معنوی این نوشته به وب سایت آزمایشگاه و مرکز مشاوره ژنتیک ژن تعلق دارد. باز نشر این مطالب به هر شکل ممکن(از قبیل وب سایت ها، کتاب ها و نشریات، اپلیکیشن های موبایل، سخنرانی ها و...) به شکل جزیی یا کلی تنها با ذکر نام منبع و لینک زنده این سایت به شرح زیر مجاز است:

منبع: وب سایت کلینیک ژن- مرکز مشاوره و آزمایشگاه ژنتیک

در این آزمایش که برروی نمونه مایع آمنیوتیک انجام می شود می توان جنین را از نظر ناهنجاری های تعداد کرومزومی در کروموزمهای ۲۱، ۱۳، ۱۸، X و Y بررسی کرد. برتری این آزمایش در مقایسه با آزمایش معمول کرومزومی بر روی آمنیوسنتز آن است که می توان پاسخ آزمایش را در طی یک روز آماده کرد و بنابراین در مواردی که نمونه گیری در هفته های بالای باردرای انجام می شود یا مواری که خانواده بسیار نگران هستند مفید است. ایراد این روش آن است که فقط ۵ کروموزوم ذکر شده در آن بررسی می شود و سایر کرومزوم ها و نیز ناهنجار یهای ساختاری یا موزاییک و حذف ها و.. در آن تشخیص داده نمی شوند. در بیشتر موارد توصیه می شود این آزمایش همراه با آزمایش معمول آمنیوسنتز همزمان درخواست شود تا مزایای خود را داشته باشد و معایب ذکر شده هم جبران شود.

حد نصاب نوبت آنلاین برای این خدمت در روز جاری تکمیل شده است. لطفا برای اخذ نوبت حضوری مراجعه نمایید یا از طریق تلفن ۶۶۹۳۳۳۳۶ با ما تماس بگیرید.