منتخب

اطلاعات کلی

حاملگی پوچ

بهمن ۸, ۱۳۹۲

حاملگی پوچ زمانی اتفاق می افتد که یک تخمک بارور شده  به جدار رحم می چسبد اما جنین تشکیل نمی شود. سلول ها از کیسه ....ادامه مطلب...

HER 2 FISH Test

شهریور ۱۲, ۱۳۹۲

سرطان پستان شايعترين سرطان و نیز شايعترين علت مرگ ناشي از سرطان در زنان است. پیشرفت های سال های اخیر موجب شده ....ادامه مطلب...
1 2 3 4