منتخب

اطلاعات کلی

حاملگی پوچ

بهمن ۸, ۱۳۹۲

حاملگی پوچ زمانی اتفاق می افتد که یک تخمک بارور شده  به جدار رحم می چسبد اما جنین تشکیل نمی شود. سلول ها از کیسه ....ادامه مطلب...
1 2 3 4