شباهت ظاهری به خودی خود نشانگر افزایش ریسک نیست. در هر حال به دلیل نسبت فامیلی ذکر شده ریسک ازدواج شما در شرایط یکسان بیش از ازدواج های غیر خویشاوندیست.

روزهای آزمایش

همه روزهای هفته از ساعت هشت صبح تا 6 بعد از ظهر (پنج شنبه ها تا 12 ظهر) پاسخ آزمایش با ارایه رسید تنها به خود فرد داده خواهد شد. مگر آنکه در روز مراجعه فرم مخصوص معرفی نماینده را پر کرده باشد.