• سرمقاله

  چرا کواد سه ماهه اول؟

  در اسفند ۱۳۹۶ تست چهارگانه سه ماهه اول در کلینیک ژن راه  اندازی شد. این روش پیشرفته ترین روش غربالگری بیوشیمی سه ماهه اول است که در آن از ۴ مارکر بیوشیمی استفاده می شود [...]
 • تالاسمی

  ازدواج ناقلین تالاسمی

  به ناقلین تالاسمی در گذشته تالاسمی مینور گفته می شد. این حالت در واقع بیماری تلقی نمی شود. افرادی که ناقل تالاسمی هستند سالم هستند. اما یک نسخه از جهش معیوب را در ژن تالاسمی [...]
 • NGS

  آزمایش اگزوم چیست؟

  این آزمایش که در زمره نسل جدید آزمایشات ژنتیک طبقه بندی می شود(Next Generation Sequencing)  آزمایشیست که در آن همه نواحی ژنتیکی که از آن نسخه برداری می شود تعیین توالی می شود. به زبان [...]