آزمایش های ژنتیک انواع گوناگون دارند. و بنابراین هزینه انجام نیز متفاوت است. به طور کلی این ازمایشات از چند ده هزارتومان و حتی تا چندین میلیون تومان متفاوند. از آنجا که آزمایشات ژنتیک از پیچیدگی نسبتا بالا برخوردارند و از آنجا که دسنرسی این آزمایشات به سرعت در حال تغییر هستند توصیه می شود قبل از هر گونه اقدام میبایست مشاوره ژنتیک انجام شود. بعد از مشاوره ژتیک در بسیاری از موارد از طریق بررسی شجره نامه وضعیت خانواده مشخص می شود و اصولا ممکن است نیازی به بررسی و آزمایش نباشد. از طرف دیگر بعد از آزمایشات نیز لازم است تفسیر یافته ها به عهده پزشک متخصص ژنتیک بالینی سپره شود.

  • لذا به طور خلاصه هزینه هامتفاوت است
  • هر فرد ممکن است آزمایش متفاوتی لازم داشته باشد.
  • در یک خانواده ممکن است برخی نیاز به آزمایش داشته باشند و برخی نداشته باشند.
  • مشاوره ژنتیک توسط پزشک متخصص ژنتیک یا مشاورین دوره دیده و مورد تایید مراجع ذیصلاخ قبل و بعد  از هر آزمایش ژنتیک لازم است (نوبت گیری آنلاین مشاوره ژنتیک)
  • نحوه انجام آزمایش و محل انجام و میزان دقت انجام و استاندارد انجام آزمایش همگی در قیمت آن تاثیر دارند. توصیه می شود قبل از انجام آزمایش حتما با مراکز مجاز تخصصی مشاوره ژنتیک مشورت نمایید.

    اگر در مورد انجام یک آزمایش نیازمند نظر متخصص ژنتیک هستید با تعیین وقت قبلی به کلینیک ژن مراجعه نمایید

  • نوبت گیری آنلاین (پرداخت آنلاین)
  • نوبت گیری تلفنی: ۶۶۹۳۳۳۳۶
  • نوبت گیری با تلگرام

روزهای آزمایش

همه روزهای هفته از ساعت هشت صبح تا 6 بعد از ظهر (پنج شنبه ها تا 12 ظهر) پاسخ آزمایش با ارایه رسید تنها به خود فرد داده خواهد شد. مگر آنکه در روز مراجعه فرم مخصوص معرفی نماینده را پر کرده باشد.