کلینک ژن دارای پروانه های وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی می باشد و به همین دلیل کلیه بیماران پذیرش شده خواهند توانست با گواهی پرداختی خود از مزایای بیمه ها ی عادی و بانک ها و شهرداری و سازمان های دولتی و غیر دولتی و نیز بیمه های تکمیلی با ضوابط مربوطه برخوردار شوند. ضمنا کلیه بیمه شدگان سازمان  تامین اجتماعی بدون هیچ محدودیت و  نیاز به گواهی اضافی  در صورت درخواست پزشک خود می توانند از خدمات بیمه ای در این کلینیک استفاده کنند.

روزهای آزمایش

همه روزهای هفته از ساعت هشت صبح تا 6 بعد از ظهر (پنج شنبه ها تا 12 ظهر) پاسخ آزمایش با ارایه رسید تنها به خود فرد داده خواهد شد. مگر آنکه در روز مراجعه فرم مخصوص معرفی نماینده را پر کرده باشد.