لب شکری علل مختلف ژنتیکی یا محیطی دارد. اختلال عملکرد در چندین ژن در ارتباط با این بیماری شناخته شده است. از طرفی چندین سندرم مرتبط بالب شکری نیز شناخته شده اند. بعلاوه این حالت گاها در بعضی خاناده ها به صورت تکرار شونده دیده می شود. در مجموع این حالت را نتیجه ترکیب عملکرد محیط و ژن ها می شناسند. معمولا لب شکری در زمان تولد شناخته می شود اما در دوران قبل از تولد نیز قابل تشخیص است. علیرغم همه این ها در حال حاضر رابطه علت و معلولی مستقیم بین فاکتورهای موثر ذکر شده هنوز روشن نیست.

جزییات بیشتر را اینجا بخوانید

 

روزهای آزمایش

همه روزهای هفته از ساعت هشت صبح تا 6 بعد از ظهر (پنج شنبه ها تا 12 ظهر) پاسخ آزمایش با ارایه رسید تنها به خود فرد داده خواهد شد. مگر آنکه در روز مراجعه فرم مخصوص معرفی نماینده را پر کرده باشد.