توصیه می شود قبل از بارداری به متخصص زنان مراجعه نمایید. در صورت سابقه ناهنجاری ها و یا معلولیت ها و یا بیماری هایی که نگران از تکرارشان در خانواده هستید توصیه می شود جه مشاوره زنتیک نیز به مشاور ژنتیک مراجعه نمایید

روزهای آزمایش

همه روزهای هفته از ساعت هشت صبح تا 6 بعد از ظهر (پنج شنبه ها تا 12 ظهر) پاسخ آزمایش با ارایه رسید تنها به خود فرد داده خواهد شد. مگر آنکه در روز مراجعه فرم مخصوص معرفی نماینده را پر کرده باشد.