[faq answer]

 

در مورد دوقلویی در سایر قسمت ها صحبت شده است. به طور کلی روش قطعی برای تضمین ایجاد دو قلویی وجود ندارد. از طرفی مصرف دارو یا مداخلات پزشکی برای حصول این حالت به طور کلی از دیدگاه اخلاق پزشکی تردید وجود دارد.

در مورد تعیین جنسیت جنین قبل از لانه گزینی باید گفت که از طریق انجام تکنیک پی جی دی (PGD) این امکان وجود دارد. البته این کار نیز متضمن در نظر گرفتن ملاحظات مختلفیست که توصیه می شود قبل از هر گونه اقدام ابتدا مشاوره ژنتیک صورت گیرد تا همه توانایی ها و محدودیت ها به روشنی برای خانواده توضیح داده شود.

روزهای آزمایش

همه روزهای هفته از ساعت هشت صبح تا 6 بعد از ظهر (پنج شنبه ها تا 12 ظهر) پاسخ آزمایش با ارایه رسید تنها به خود فرد داده خواهد شد. مگر آنکه در روز مراجعه فرم مخصوص معرفی نماینده را پر کرده باشد.