در مقایسه با ازدواج های معمول فامیلی ریسک این ازدواج قدری بیشتر است. برای اطلاع از جزییات بیشتر به قسمت های مرتبط سایت مراجعه کنید.

روزهای آزمایش

همه روزهای هفته از ساعت هشت صبح تا 6 بعد از ظهر (پنج شنبه ها تا 12 ظهر) پاسخ آزمایش با ارایه رسید تنها به خود فرد داده خواهد شد. مگر آنکه در روز مراجعه فرم مخصوص معرفی نماینده را پر کرده باشد.