مراقبت های معمول بارداری تحت نطر متخصص زنان توصیه می شود. ضمنا جهت بررسی سلامت جنین مراقبت های غربالگری سه ماهه اول و دوم توصیه می شود. در مورد خطر تکرار موارد ذکر شده نسبت فامیلی شما و همسرتان و نیز ناهنجاری های احتمالی همراه با موارد ذکر شده نیز در تخمین تکرار نقش دارد. در صورت نگرانی قبل از هفته یازده جهت مشاوره مراجعه نمایید.

روزهای آزمایش

همه روزهای هفته از ساعت هشت صبح تا 6 بعد از ظهر (پنج شنبه ها تا 12 ظهر) پاسخ آزمایش با ارایه رسید تنها به خود فرد داده خواهد شد. مگر آنکه در روز مراجعه فرم مخصوص معرفی نماینده را پر کرده باشد.