تفاوتی بین پدر و مادر وجود ندارد. در صرت وجود جهش با احتمال پنجاه در صد انتقال می یابد امکان تشخیص جهش قبل از بارداری وجود دارد. در صورتیکه قبل از باردرای جهش یافت شد آنگاه در دوران بارداری نیز امکان تشخیص در خانواده وجود دارد.

روزهای آزمایش

همه روزهای هفته از ساعت هشت صبح تا 6 بعد از ظهر (پنج شنبه ها تا 12 ظهر) پاسخ آزمایش با ارایه رسید تنها به خود فرد داده خواهد شد. مگر آنکه در روز مراجعه فرم مخصوص معرفی نماینده را پر کرده باشد.