مشکل خواهرنان ممکن است در اثر عوامل ژنتیک یا غیر ژنتیک اتفاق افتاده باشد که بسته به علت می تولند شانس تکرار داشته باشد  لذا  توصیه میشود ابتدا جهت مشاوره مراجعه نمایید . در طی مشاوره معلوم خواهد شد که آیا بررسی بیشتر لازم است یا خیر.

روزهای آزمایش

همه روزهای هفته از ساعت هشت صبح تا 6 بعد از ظهر (پنج شنبه ها تا 12 ظهر) پاسخ آزمایش با ارایه رسید تنها به خود فرد داده خواهد شد. مگر آنکه در روز مراجعه فرم مخصوص معرفی نماینده را پر کرده باشد.