انحراف چشم یافته تقریبا شایعی در جمعیت نی باشد. در حدود دو تا چهار در صد جمعیت به شکلی دچار این حالت هستند. دلایل مختلف ژنتیکی و غیر ژنتیکی برای آن شناخته شده. اما واقعیت آن است که این دلایل به دقت کافی شناخته نشده اند. به همین دلیل ست شانس و احتمال تکرار این وضعیت با دقت بالا قابل پیش بینی نیست. اما در هر حالت شانس تکرار به صورت غالب و مغلوبی وجو ندارد. این بدان معناست که در صورتی که مشکل دیگری در ایشان و نزدیکان شما وجود نداشته باشد ا این نظ شانس تکرار قابل توجه نیست. با این وجود  توصیه می شود در صورت نگرانی از لحاظ سایر مشکلات و حالت ها به مشاور ژنتیک مراجعه نمایید.strabismus

روزهای آزمایش

همه روزهای هفته از ساعت هشت صبح تا 6 بعد از ظهر (پنج شنبه ها تا 12 ظهر) پاسخ آزمایش با ارایه رسید تنها به خود فرد داده خواهد شد. مگر آنکه در روز مراجعه فرم مخصوص معرفی نماینده را پر کرده باشد.