چنانچه گروه خونی دونفر که میخواهند باهم ازدواج کنند یکی باشه مشکلی برای فرزندشان بوجود میاید ؟و به مشاوره ژنیتیک نیاز هست ؟

شباهت  گروه های خونی افراد تاثیر شناخته شده ای در عواقب ازدواج آنان با یکدیگر ندارد. به بیان دیگر در صورتی که افراد گرو ه های خونی همسان داشته باشند دلیلی بر افزایش احتمال خطر نیست. اما در در مورد ارهاش خونی باید توضیح داد که در صورتی که خانمی با ارهاش خونی منفی با فردی با ارهاش خونی مثبت ازدواج کند این احتمال وجود دارد که نیاز به اقدامات پیشگیرانه در دوران بارداری و یا بلافاصله بعد از تولد فرزندش پیدا کند. با این وجود حتی چنین حالتی نیز دلیلی بر خطر عمده و یا خودداری از ازدواج اینگونه افراد نیست.توجه:

مطالب ذکر شده در این سایت
جهت اطلاع رسانی می باشد و هر گز جایگزین مشاوره رو در رو و حضوری که توسط مشاور
ژنتیک ارایه می شود نیست. توصیه می شود در مواردی که مطالب ذکر شده را کافی نمی
دانید و یا نیاز به توضیحات بیشتر و دقیق تر دارید با تعیین وقت قبلی جهت مشاوره
مراجعه نمایید. به علاوه با مراجعه به سایر قسمت های سایت از طریق قسمت جستجو می
توانید مطالب بیشتری در زمینه مطلب مورد نطرتان بیابید.

تلفن: 66935655