منتخب

راهنمای مراجعین بیمه ای

کلینک ژن دارای پروانه های وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی می باشد و به همین دلیل کلیه بیماران پذیرش شده خواهند توانست با گواهی پرداختی خود از مزایای بیمه ها ی عادی و بانک ها و شهرداری و سازمان های دولتی و غیر دولتی و نیز بیمه های تکمیلی با ضوابط مربوطه برخوردار شوند. ضمنا کلیه بیمه شدگان سازمان  تامین اجتماعی بدون هیچ محدودیت و  نیاز به گواهی اضافی  در صورت درخواست پزشک خود می توانند از خدمات بیمه ای در این کلینیک استفاده کنند.