مشاوره ژنتیک در این مرکز به صورت تخصصی و توسط متخصصین ژنتیک انجام می شود. مشاورین این مرکز همزمان  دارای  مدارج MD و PHD در ژنتیک پزشکی هستند و با مجوز سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت فعالیت می کنند.

روزهای مشاوره:

مشاوره های فوری همه روزه توسط متخصص ژنتیک انجام می گیرد.

در موارد غیر اورژانس مشاوره با تعیین وقت قبلی صورت می گیرد. توصیه می شود جهت تعیین وقت قبلی با شماره تلفن پذیرش مرکز به شماره ۶۶۹۳۳۳۳۶ یا ۶۶۹۲۶۳۷۶ تماس بگیرید. به علاوه می توانید از طریق تلگرام با ما تماس بگیرید.. شما همچنین می توانید از طریق زیر و با پرداخت هزینه به طریق آنلاین نوبت گیری نمایید.

 

روزهای آزمایش

همه روزهای هفته از ساعت هشت صبح تا 6 بعد از ظهر (پنج شنبه ها تا 12 ظهر) پاسخ آزمایش با ارایه رسید تنها به خود فرد داده خواهد شد. مگر آنکه در روز مراجعه فرم مخصوص معرفی نماینده را پر کرده باشد.