منتخب

آرشیو سوالات شایع مرتبط با مقالات سایت

من و پسر عمم قصد ازدواج داریم.به مشاوره ژنتیک که رفتبم به ما گفتند احتمال خطر ۶ درصد هست.با توجه به اینکه خواهر پسر عمه من(دختر عمه) با پسر خالش (پسر عمم) ازدواج کرد بچه هاشون زال شدن.به نظر شما احتمال زالی برای ما چقدر هست؟ با توجه به اینکه در خانواده پدری پسر عمم مشکل زالی وجود نداشته هست و جد مادر و پدر و عمه من زال بوده اند،با این حساب که پدر و مادر من دختر عمو و پسر عمو هستند

شهریور ۲۳, ۱۳۹۰

1 2 3 4 5