بارداری
اطلاعات کلی

حاملگی پوچ

حاملگی پوچ زمانی اتفاق می افتد که یک تخمک بارور شده  به جدار رحم می چسبد اما جنین تشکیل نمی شود. سلول ها از کیسه بارداری تکامل خواهند یافت اما جنین تشکیل نمی شود. حاملگی […]