منتخب

باعرض سلام وخسته نباشید لطفامراراهنمایی کنید: ۱.درآزمایش ژنتیک قبل ازازدواج(ازدواج پسرعمو-دخترعمو)چه بیماریها و مواردی مشخص میشود؟ ۲.دراین آزمایش چند درصداحتمال خطا وجود دارد؟ ۳.آیا انجام مجدد این آزمایش ویا آزمایشهای تکمیلی قبل از ازدواج لازم است؟در چه مواردی؟ قبلا از لطف شما کمال تشکر رادارم.اوقات به کام

[faq answer]