تعیین جنسیت از طریق تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی امکان پذیر است.  جهت توضیحات بیشتر به قسمت های مرتبط سایت مراجعه نمایید.

روزهای آزمایش

همه روزهای هفته از ساعت هشت صبح تا 6 بعد از ظهر (پنج شنبه ها تا 12 ظهر) پاسخ آزمایش با ارایه رسید تنها به خود فرد داده خواهد شد. مگر آنکه در روز مراجعه فرم مخصوص معرفی نماینده را پر کرده باشد.