[faq answer]

این موضوع بسته به این است که علت عقب ماندگی ذهنی در خواهر شما چیست؟ عقب ماندگی ذهنی علل مختلفی دارد . می تواند به صورت تک گیر و اتفاقی باشد می تواند به دلیل علل محیطی و یا علل ژنتیکی باشد لذا برای پاسخ دقیق به سوال شما لازم است خواهرتان بررسی شوند. و بعد از آن بسته به یافته ها در مورد شما تصمیم گیری شود.

روزهای آزمایش

همه روزهای هفته از ساعت هشت صبح تا 6 بعد از ظهر (پنج شنبه ها تا 12 ظهر) پاسخ آزمایش با ارایه رسید تنها به خود فرد داده خواهد شد. مگر آنکه در روز مراجعه فرم مخصوص معرفی نماینده را پر کرده باشد.