انتخاب جنسیت

در صورت انجام پی جی دی انتخاب جنسیت ایا ممکن است جنسیت دلخواه ما در بین جنین ها نباشد؟

بله این امکان وجود دارد. در واقع هر چه تعداد جنین های تشکیل شده کمتر باشد امکان عدم تشکیل جنین دلخواه بیشتر می شود. فرآیند لقاح اسپرم با تخمک تصادفی است. بدین معنی که قبل […]

انتخاب جنسیت

در مورد انتخاب جنسیت با روش پی جی دی آیا استفاده از داروهای هورمونی برای خانم مضر نیست؟

مطمئنا مصرف هر دارویی در پزشکی با عوارض بالینی مرتبط با آن می تواند همراه باشد و هیچ دارویی بدون عارضه نیست. بعلاوه، یکی از عوارض سیکل های تحریک تخمک گذاری، سندرم تحریک بیش از […]

انتخاب جنسیت

تاریخچه انتخاب جنسیت در ایران

نخستین تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی(PGD) در سال ۱۳۸۱ در ایران توسط تیمی تحقیقاتی با مدیریت آقای دکتر سعید رضا غفاری انجام گرفت. . هزینه این تحقیقات مشترکا توسط مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولی عصر (با مدیریت […]