منتخب

خدمات مرکز

QF-PCR

خرداد ۳, ۱۳۹۶

در این آزمایش که برروی نمونه مایع آمنیوتیک انجام می شود می توان جنین را از نظر ناهنجاری های تعداد کرومزومی در ....ادامه مطلب...

آمنیوسنتز

خرداد ۳, ۱۳۹۶

این آزمایش بر روی نمونه گرفته شده از مایع آمنیون انجام می شود. آمنیوسنتز چرا انجام می شود: برای بررسی ....ادامه مطلب...