منتخب

آزمایشات ژنتیک

آزمایشات ملکولی
آزمایشات سیتوزنتیک
آزمایشات سیتوزنتیک ملکولی

QF-PCR

خرداد ۳, ۱۳۹۶

در این آزمایش که برروی نمونه مایع آمنیوتیک انجام می شود می توان جنین را از نظر ناهنجاری های تعداد کرومزومی در ....ادامه مطلب...

آزمایش اگزوم چیست؟

آبان ۲۳, ۱۳۹۴

این آزمایش که در زمره نسل جدید آزمایشات ژنتیک طبقه بندی می شود(Next Generation Sequencing)  آزمایشیست که در آن همه نواحی ....ادامه مطلب...
1 2