No Picture
آزمایشات ژنتیک

هزینه آزمایش ژنتیک

هزینه آزمایشات ژنتیک بسته به نوع، دلیل انجام، زمان انجام و گاها میزان دقت پیش بینی شده یا محدوده زمانی مورد نیاز برای پاسخ متفاوت است. به طور کلی هزینه آزمایشات به شرح زیر است: […]

آزمایشات ژنتیک

QF-PCR

در این آزمایش که برروی نمونه مایع آمنیوتیک انجام می شود می توان جنین را از نظر ناهنجاری های تعداد کرومزومی در کروموزمهای ۲۱، ۱۳، ۱۸، X و Y بررسی کرد. برتری این آزمایش در […]

CELL FREE FETAL DNA

آزمایش نیفتی چیست؟

نیفتی نام تجاری آزمایش بررسی دی ان ا آزاد خون مادر است که توسط شرکت چینی بی جی آی عرضه می شود. نام علمی این روش NIPT است. این تست توسط شرکت های دیگر تجاری […]

NGS

آزمایش اگزوم چیست؟

این آزمایش که در زمره نسل جدید آزمایشات ژنتیک طبقه بندی می شود(Next Generation Sequencing)  آزمایشیست که در آن همه نواحی ژنتیکی که از آن نسخه برداری می شود تعیین توالی می شود. به زبان […]

آزمایشات ژنتیک

آزمايش ژنتيك چيست؟

هر گونه آزمايش پزشكي كه به منظور بررسي وضعيت فرد از نظر ابتلا يا احتمال ابتلا و يا ناقل بودن او از نظر بيماري ها و حالات ژنتيكي و وراثتي صورت گيرد آزمايش ژنتيكي نام […]

آزمایشات ژنتیک

مدت زمان پاسخ دهي آزمايشات

آزمايشات ژنتيك انواع مختلف دارند. برخي آزمايشات مبتني بر بررسي كرومزومي و برخي بر پايه بررسي هاي دي ان آ قرار دارند. براي مثال آزمايش بررسي از نظر سندرم داون يا ترنر يا تريزومي ١٨ […]