تشخیص قبل از تولد

راه اندازی روش غربالگری کواد سه ماهه اول بارداری برای اولین بار در کشور

برای اولین بار در کشور کلینیک ژن (مرکز جامع مشاوره و آزمایشگاه ژنتیک ) در اسفند ماه  ۱۳۹۶ موفق به راه اندازی آزمایش کواد سه ماهه اول بارداری با گواهینامه اتحادیه اروپا گردید.  در این […]

No Picture
آزمایشات ژنتیک

هزینه آزمایش ژنتیک

هزینه آزمایشات ژنتیک بسته به نوع، دلیل انجام، زمان انجام و گاها میزان دقت پیش بینی شده یا محدوده زمانی مورد نیاز برای پاسخ متفاوت است. به طور کلی هزینه آزمایشات به شرح زیر است: […]

مشاوره ژنتیک

مرکز مشاوره ژنتیک ژن

مرکز مشاوره ژنتیک ژن اولین مرکز مشاوره ژنتیک در کشور است که با مسئولیت فنی پزشک متخصص ژنتیک اداره می شود. از همان ابتدای فعالیت این مرکز در سال ۱۳۸۰ مشاوره های ژنتیک در این […]

تالاسمی

ازدواج ناقلین تالاسمی

به ناقلین تالاسمی در گذشته تالاسمی مینور گفته می شد. این حالت در واقع بیماری تلقی نمی شود. افرادی که ناقل تالاسمی هستند سالم هستند. اما یک نسخه از جهش معیوب را در ژن تالاسمی […]

آزمایشات ژنتیک

QF-PCR

در این آزمایش که برروی نمونه مایع آمنیوتیک انجام می شود می توان جنین را از نظر ناهنجاری های تعداد کرومزومی در کروموزمهای ۲۱، ۱۳، ۱۸، X و Y بررسی کرد. برتری این آزمایش در […]