تشخیص قبل از تولد

راه اندازی روش غربالگری کواد سه ماهه اول بارداری برای اولین بار در کشور

برای اولین بار در کشور کلینیک ژن (مرکز جامع مشاوره و آزمایشگاه ژنتیک ) در اسفند ماه  ۱۳۹۶ موفق به راه اندازی آزمایش کواد سه ماهه اول بارداری با گواهینامه اتحادیه اروپا گردید.  در این […]

تالاسمی

ازدواج ناقلین تالاسمی

به ناقلین تالاسمی در گذشته تالاسمی مینور گفته می شد. این حالت در واقع بیماری تلقی نمی شود. افرادی که ناقل تالاسمی هستند سالم هستند. اما یک نسخه از جهش معیوب را در ژن تالاسمی […]

NGS

آزمایش اگزوم چیست؟

این آزمایش که در زمره نسل جدید آزمایشات ژنتیک طبقه بندی می شود(Next Generation Sequencing)  آزمایشیست که در آن همه نواحی ژنتیکی که از آن نسخه برداری می شود تعیین توالی می شود. به زبان […]

آيا مي دانيد كه؟

آمنيو سنتز چيست؟

آمنیوسنتز روشی است که که در آن مایع آمنیوتیک از رحم برای آزمایش یا درمان برداشته شده است. مایع آمنیوتیک مایعی است که در هنگام بارداری جنین را احاطه نموده و از آن محافظت می […]

آزمایشات ژنتیک

مدت زمان پاسخ دهي آزمايشات

آزمايشات ژنتيك انواع مختلف دارند. برخي آزمايشات مبتني بر بررسي كرومزومي و برخي بر پايه بررسي هاي دي ان آ قرار دارند. براي مثال آزمايش بررسي از نظر سندرم داون يا ترنر يا تريزومي ١٨ […]